Referenties

Selecteer, contacteer en ontdek de ervaringen & meerwaarde van ons “Vacumeer-concept” in reeds operationele WZC / Kinderdagverblijven / Ziekenhuizen /… zoals:

  • geen geurhinder meer –> aangenamer wonen en werken
  • verbetering van de hygiëne –> minder besmettingsrisico
  • efficiëntere tijdsbesteding –> verlaging werkdruk
  • financiële besparing –> afval-opslag-ophaal-kost vermindering