Toepassingen

Ons concept

Geurvrij, hygiënisch, efficiënt en kostenbesparend inzamelen en afvoeren van bevuild incontinentiemateriaal.

Toepasbaar in
 Alle centra waar inco-materiaal gebruikt wordt : woonzorgcentra, ziekenhuizen, kinderdagverblijven,…
Noden
  • risico op geurhinder
  • nood aan extra hygiënische maatregelen
  • hoge werkdruk: veel tijdverlies om inco-afval frequent af te voeren
  • afval-opslagproblemen zoals overvolle containers
  • hoge kosten voor afval-ophalingen

Vacumeertechnologie & de basisbenodigdheden (Vacuumzak – Clappy – VacuOne) betekenen een bijzondere meerwaarde !!!